Spørsmål og svar

Spørsmål og svar angående produsentregister og gebyr

1. Hvem dekkes av produsentansvaret for batterier?

Det er den som importerer løse batterier for salg som dekkes av produsentansvaret for batterier. Dette produsentansvaret er forankret i Avfallsforskriften, og gjelder kun for løse batterier.

2. Hvordan reguleres betingelsene mellom produsent/importør og oss?

Betingelsene mellom produsent/importør og oss reguleres gjennom en standard avtale.

3. Hvem må delta i produsentregisteret?

Alle som importerer batterier for salg må delta i produsentregister.

Deltagelse i produsentregister for batterier vil komme som myndighetskrav som følge av batteridirektivet. Rapportering vil skje kvartalsvis på registerets nettside. Det er importert mengde batterier som skal registreres og rapporteres.

4. Hva er grensesnittet mellom batterier, EE og bilvrak?

Batterier innmontert i utstyr registreres ikke hos oss når de importeres fordi det dekkes av WEEE og ELV direktivene. Dette for å unngå dobbeltregistrering.

Batterier utmontert av utstyr teller med i innsamlingsmålene vi skal rapportere til myndighetene.

5. Hvem må delta i returordning for kasserte batterier?

Avfallsforskriften krever at alle produsenter/importører har, eller deltar i en landsdekkende returordning for batterier.

Gebyr beregnes ved import og faktura fra tollvesenet forfaller etter 30 dager. Gebyret utbetales deretter til oss for å dekke retur- og gjenvinningskostnadene av de kasserte batteriene.

Dersom du har ytterlige spørsmål angående produsentregister og gebyr kontakt oss gjerne på: kari@batteriretur.no