Produsentregister

Produsentregisteret for batterier til det norske markedet er en kostnadsfri tjeneste. Enhver som importerer batterier til det norske markedet er invitert til å registrere seg uavhengig av deltagelse i en av de to returorganisasjonene.

The producer register for batteries put on the Norwegian market is run free of charge. Anyone putting batteries on the Norwegian market is invited to register disregarding if he or she is participating in one of the two compliance organizations.