Warning!

I løpet av de siste månedene har det vært en rekke alvorlige branner hos ledende gjenvinningsselskaper, både i USA og i Europa. – Det store spørsmålet er hvordan man skal takle, og enda viktigere unngå, denne type alvorlige hendelser, sier Michael Green, en av de ledende kapasiteter på området – og en av Batterireturs rådgivere.

Den alvorlige informasjonen framkommer i den nyeste utgaven av tidsskriftet Recycling International Michael Green understreker viktigheten av at man har mest mulig informasjon om det innsamlede materialet – før gjenvinningen starter.

Med batteribranner er det en rekke uheldige følgekonsekvenser, noe som forsterker problemene, sier Green som selve opplevde en dramatisk brann i 2008 hvor mangel på vann til brannens kjerne og spredning til litium-batterier, bidro til at brannen varte i tre dager.

– Kunnskap er nøkkelen, sier Green, – spesielt i en tid hvor vi venter stadig flere elbiler på veien.

Han mener at britiske forbrukere må føle større ansvar for sine avfallsbatterier. De trenger en kunnskap om potensiell risiko, ikke minst fordi det er snakk om høyere spenning i batteriene enn tidligere.

– Jeg håper nye reglene kan tilpasses den nye teknologien slik at effekt og sikkerhet kan kombineres, sier Green.


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet