Warning!

I løpet av de siste månedene har det vært en rekke alvorlige branner hos ledende gjenvinningsselskaper, både i USA og i Europa. – Det store spørsmålet er hvordan man skal takle, og enda viktigere unngå, denne type alvorlige hendelser, sier Michael Green, en av de ledende kapasiteter på området – og en av Batterireturs rådgivere.

Den alvorlige informasjonen framkommer i den nyeste utgaven av tidsskriftet Recycling International Michael Green understreker viktigheten av at man har mest mulig informasjon om det innsamlede materialet – før gjenvinningen starter.

Med batteribranner er det en rekke uheldige følgekonsekvenser, noe som forsterker problemene, sier Green som selve opplevde en dramatisk brann i 2008 hvor mangel på vann til brannens kjerne og spredning til litium-batterier, bidro til at brannen varte i tre dager.

– Kunnskap er nøkkelen, sier Green, – spesielt i en tid hvor vi venter stadig flere elbiler på veien.

Han mener at britiske forbrukere må føle større ansvar for sine avfallsbatterier. De trenger en kunnskap om potensiell risiko, ikke minst fordi det er snakk om høyere spenning i batteriene enn tidligere.

– Jeg håper nye reglene kan tilpasses den nye teknologien slik at effekt og sikkerhet kan kombineres, sier Green.


Ny leveringsadresse for mottak av batterier

Batteriretur avdeling Halden flytter til nytt anlegg og vil fra 1/1-18 ta imot batterier på Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad. Det vi ikke være mulig å levere batterier til Halden etter 22/12-17. Avdeling Horten opererer som vanlig.

Les mer

Julestengt

Lagrene i Horten og Halden er stengt for mottak av batterier 27., 28. og 29. desember.

Les mer

Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet