Viktig sikkerhetsvarsel

International Lead Association (ila) har nå utgitt en felles sikkerhetsplakat for behandling av batterier. Batteriretur har vært sentral i få gjort dette framstøtet for mest mulig ensartet behandling av batterier.

Plakat/flyers skal sendes til alle som samler inne batterier, forhandlere og sorteringsansvarlige. Teksten er illustrert med batterier og skilt som understreker det farlige i feilbehandling.

Det er tre hovedpunkter:

  • Ikke send litiumbatterier til bly-gjenvinning.
  • Det er stor fare for brann og eksplosjoner hvis litiumbatterier havner i blybatteriinnsamling eller gjenvinningsprosesser.
  • Batteriene kan se like ut. Derfor er det viktig at bly- og litiumbatterier identifiseres og sorteres.

Det er viktig å lese etiketten. Pb-symbolet er på bly-batterier og Li-symbolet på litium-batterier.

– Vi er veldig fornøyd med at ila og Eurobat følger opp det arbeid vi har gjort i Norge. Det kan ikke sterkt nok understrekes hvor farlig blanding av disse batterityper er, sier Frode Hagen, daglig leder i Batteriretur.

 

Sikkerhetsflyer-mars-16


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet