Viktig sikkerhetsvarsel

International Lead Association (ila) har nå utgitt en felles sikkerhetsplakat for behandling av batterier. Batteriretur har vært sentral i få gjort dette framstøtet for mest mulig ensartet behandling av batterier.

Plakat/flyers skal sendes til alle som samler inne batterier, forhandlere og sorteringsansvarlige. Teksten er illustrert med batterier og skilt som understreker det farlige i feilbehandling.

Det er tre hovedpunkter:

  • Ikke send litiumbatterier til bly-gjenvinning.
  • Det er stor fare for brann og eksplosjoner hvis litiumbatterier havner i blybatteriinnsamling eller gjenvinningsprosesser.
  • Batteriene kan se like ut. Derfor er det viktig at bly- og litiumbatterier identifiseres og sorteres.

Det er viktig å lese etiketten. Pb-symbolet er på bly-batterier og Li-symbolet på litium-batterier.

– Vi er veldig fornøyd med at ila og Eurobat følger opp det arbeid vi har gjort i Norge. Det kan ikke sterkt nok understrekes hvor farlig blanding av disse batterityper er, sier Frode Hagen, daglig leder i Batteriretur.

 

Sikkerhetsflyer-mars-16


Ny leveringsadresse for mottak av batterier

Batteriretur avdeling Halden flytter til nytt anlegg og vil fra 1/1-18 ta imot batterier på Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad. Det vi ikke være mulig å levere batterier til Halden etter 22/12-17. Avdeling Horten opererer som vanlig.

Les mer

Julestengt

Lagrene i Horten og Halden er stengt for mottak av batterier 27., 28. og 29. desember.

Les mer

Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet