Vaktskifte i Batteriretur til sommeren

Til sommeren blir det vaktavløsning i AS Batteriretur. Frode Hagen går av som daglig leder, men går over i en rolle som rådgiver. Dagens key account manager, Fredrik Andresen, overtar stafettpinnen. Hva tenker de to foran lederskiftet?

Hva er det viktigste som har skjedd gjennom dine 23 år i Batteriretur, Frode Hagen?

Frode: – Jeg har to hovederfaringer: Den første handler om teknologiutvikling, som har vært enorm. Den andre handler om mennesker jeg har møtt, lært å kjenne og det vennskapet som er utviklet, i inn- og utland. Jeg har lært mye om andre land, kulturer og om mennesker. Skal jeg nevne en tredje ting må det bli at Batteriretur startet som et prosjekt og nå er en utviklet markedsorganisasjon med kompetente medarbeidere.

– Hvorfor skifte av daglig leder nå?

Frode: – Fra mitt ståsted er det logisk med ny daglig leder nå fordi rammevilkårene endres samtidig som markedsorienteringen styrkes. Jeg vil understreke at jeg blir i organisasjonen, men i en ny rolle, noe jeg gleder meg til.

Fredrik: – Dette er jo styrt av Frode, det har ikke vært noe ønske fra noen om ”å hive ut gamlingen”. Alle ser vi verdien av å ha med denne kunnskapen videre og jeg personlig er veldig glad for at Frode fortsatt vil være en del av Batteriretur. Utfordringen for næringslivet er å kombinere de eldres oversikt med de yngres innsikt. Det er nettopp det vi skal i Batteriretur.

– Hvilke oppgaver skal den nye rådgiveren ha?

Frode: – Strategisk rådgivning, det har jeg en viss erfaring med. Den kan jo til og med hende at jeg har bidratt til noen gode strategiske valg for Batteriretur. Den andre hovedoppgaven er å ta vare på nettverket, ikke minst internasjonalt. Det er jo faktisk sånn at mange beslutninger treffes i de store byene i Europa og USA og da det er viktig å ha kort vei til de som fatter beslutninger. Min hovedoppgave er å overføre kontakter og kunnskap til min etterfølger.

Fredrik: – Helt klart viktig. Vi vet jo at stadig flere og flere beslutninger som angår Norge fattes i andre land. Det tar lang å bygge opp et slikt nettverk og jeg er personlig veldig glad for at vi har med Frode lenge ennå – slik at nettverket over tid kan overføres til meg.

– Kunnskapslinja vil fortsatt stå sentralt for Batteriretur?

Fredrik: – Plattformen vår er kunnskap. Vårt nettverk tilsier at vi får tilgang til den aller nyeste kunnskap. Denne kunnskapen skal vi bringe videre. Samtidig er det morsomt når vi har noe å lære bort til andre, som ved vårt utviklingsprosjekt i Sandefjord.

Frode: – Kunnskap blir mer og mer viktig. Batteriteknologien endres i et dramatisk tempo, med større og større energimengde. Vi må være på tå hev hele tiden!

– Hvilken relevans har sirkulærøkonomien for batteribransjen?

Fredrik: – Primærvirksomheten for oss er bly. Bly er en råvare som kan gjenvinnes om og om igjen. Derfor jobber vi bare med de aktørene som er nærmest en fullendt sirkulærøkonomi, vi har kontroll på hele innsamlings- og gjenvinnings-prosessen.

Frode: – De gjenvunnede materialene skal gå inn i kretsløpet som kommersialiserte ressurser, dette er virkelig gjenbruk.

– Det er et langt skritt fra teknologien som ble benyttet i starten og fram til i dag hvor vi kan gjenvinne hundre prosent av blybatterier og samtidig slippe ut mindre bly enn det en personbil slipper ut i løpet av år. Dèt er framskritt!

 

 


Ny leveringsadresse for mottak av batterier

Batteriretur avdeling Halden flytter til nytt anlegg og vil fra 1/1-18 ta imot batterier på Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad. Det vi ikke være mulig å levere batterier til Halden etter 22/12-17. Avdeling Horten opererer som vanlig.

Les mer

Julestengt

Lagrene i Horten og Halden er stengt for mottak av batterier 27., 28. og 29. desember.

Les mer

Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet