Stor interesse for Batteriretur-kurs

-Hensikten med kursene er å gi øke kunnskapen om kasserte batterier. Det sier  miljøingenjør/sikkerhetsrådgiver farlig gods, Kari Bang, i forbindelse med kursene som Batteriretur gjennomfører landet rundt.

Det er et tilbud til alle Batterireturs innsamlere i hele landet. Hittil har det vært kurs i Finnmark, Troms, Nordland, Sogn og Fjordane, Østfold, Vestfold og Telemark  og det skal kjøres enda noen flere kurs før sommeren.

Hovedmål og hensikten med opplæringen er:

Sikre at innsamlerne har forståelse for de utfordringene som følger med sortering, håndtering og emballering av kasserte batterier. Spesielt gjelder dette utfordringer rundt håndtering av litiumbaserte batterier. Ved å bevisstgjøre innsamlerne om risikoen ved sortering, håndtering og emballering av batterier kan man minske risikoen for uhell for de som er i befatning med kasserte batterier i nedstrømmen.

– Jeg håper også vi med dette kan øke kunnskapen om kasserte batterier, lære om hva som skiller de ulike kjemiene og hvorfor sortering av batterier er viktig for trygg håndtering i nedstrømmen. Det er nyttig for meg å treffe de som gjør jobben med de kasserte batteriene. Det er tross alt de som ser hvilke utfordringer som følger med med batterier i nedstrømmen. Deres erfaringer og kunnskap er viktig når vi jobber med veiledningsmateriell, sier Kari Bang.Evalueringen så langt har vært positive. Det settes pris på at Batteriretur tar ansvar og deler kunnskapen med de som jobber med kasserte batterier.

 

 


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet