Stor interesse for Batteriretur-kurs

-Hensikten med kursene er å gi øke kunnskapen om kasserte batterier. Det sier  miljøingenjør/sikkerhetsrådgiver farlig gods, Kari Bang, i forbindelse med kursene som Batteriretur gjennomfører landet rundt.

Det er et tilbud til alle Batterireturs innsamlere i hele landet. Hittil har det vært kurs i Finnmark, Troms, Nordland, Sogn og Fjordane, Østfold, Vestfold og Telemark  og det skal kjøres enda noen flere kurs før sommeren.

Hovedmål og hensikten med opplæringen er:

Sikre at innsamlerne har forståelse for de utfordringene som følger med sortering, håndtering og emballering av kasserte batterier. Spesielt gjelder dette utfordringer rundt håndtering av litiumbaserte batterier. Ved å bevisstgjøre innsamlerne om risikoen ved sortering, håndtering og emballering av batterier kan man minske risikoen for uhell for de som er i befatning med kasserte batterier i nedstrømmen.

– Jeg håper også vi med dette kan øke kunnskapen om kasserte batterier, lære om hva som skiller de ulike kjemiene og hvorfor sortering av batterier er viktig for trygg håndtering i nedstrømmen. Det er nyttig for meg å treffe de som gjør jobben med de kasserte batteriene. Det er tross alt de som ser hvilke utfordringer som følger med med batterier i nedstrømmen. Deres erfaringer og kunnskap er viktig når vi jobber med veiledningsmateriell, sier Kari Bang.Evalueringen så langt har vært positive. Det settes pris på at Batteriretur tar ansvar og deler kunnskapen med de som jobber med kasserte batterier.

 

 


Ny leveringsadresse for mottak av batterier

Batteriretur avdeling Halden flytter til nytt anlegg og vil fra 1/1-18 ta imot batterier på Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad. Det vi ikke være mulig å levere batterier til Halden etter 22/12-17. Avdeling Horten opererer som vanlig.

Les mer

Julestengt

Lagrene i Horten og Halden er stengt for mottak av batterier 27., 28. og 29. desember.

Les mer

Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet