Stor interesse for Batteriretur

– Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Konferansens overordnede tema var Sirkulær økonomi og ressurseffektivitet. Ikke minst relevant var foredraget til Artemis Hatzi-Hull, fra Europa-konvensjonen om «Changes in the ELV Directive – New Challenges». Spennende var det også å høre Dr Tobias Bahr, European Automobile Manufacturers` Assocation som trakk opp et nytt veikart basert på den store innovasjon som skjer innen ELV gjenvinning.

Resirkulering av elektronikk fra biler, nye materialer i biler og gjenvinning av disse samt neste generasjons gjenvinningsprosesser og utstyr, var andre spennende temaer på konferansen.

-Egentlig er jo Batteriretur små i europeisk sammenheng, men det er forbausende hvor stor interesse det er i andre land for vårt arbeid, sier PM Karlsson.

 


Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Returfellesskapet tar seg av retur av emballasje, EE-produkter og batterier over hele landet.

Dette retursystemet er spesielt utviklet for å tilby helhetlige løsninger for store og små bedrifter med produsentansvar. Vi er et unikt samarbeid mellom RENAS, Batteriretur og Grønt Punkt Norge, som alle er non-profitselskaper. Ved å bli totalkunde hos Returfellesskapet kan du være trygg på at bedriften tar sitt fulle miljøansvar i alle ledd.    

Les mer

Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet