Stor interesse for Batteriretur

– Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Konferansens overordnede tema var Sirkulær økonomi og ressurseffektivitet. Ikke minst relevant var foredraget til Artemis Hatzi-Hull, fra Europa-konvensjonen om «Changes in the ELV Directive – New Challenges». Spennende var det også å høre Dr Tobias Bahr, European Automobile Manufacturers` Assocation som trakk opp et nytt veikart basert på den store innovasjon som skjer innen ELV gjenvinning.

Resirkulering av elektronikk fra biler, nye materialer i biler og gjenvinning av disse samt neste generasjons gjenvinningsprosesser og utstyr, var andre spennende temaer på konferansen.

-Egentlig er jo Batteriretur små i europeisk sammenheng, men det er forbausende hvor stor interesse det er i andre land for vårt arbeid, sier PM Karlsson.

 


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet