Skjerpet kontroll

– Dette beviser at Batteriretur har vært i forkant når det gjelder å advare mot blanding av forskjellige batterityper, sier Frode Hagen som en kommentar til at ila og Eurobat i disse dager sender ut advarsel mot blanding av batterier.

Batteriretur tok opp saken i internasjonale forum for mer enn tre år siden. Da ble det pekt på den utfordring det er når bly- og litium-batterier blandes i nedstrømmen. Gjennom sine veiledere og et omfattende opplæringsprogram har Batteriretur satt energisikkerhet i fokus.

Nå kommer resten av Europa etter. Ila (International Lead Association) og Eurobat har laget plakater hvor det advares under overskriften ”Important Safety Notice – warning to all battery collactors, handlers and sorters”.

Budskapet er klart:

  • Send ikke litiumbatterier til bly-innsamlere.
  • Det er stor fare for brann og eksplosjon om litium blandes med bly.
  • De to batteritypene kan se like ut, så sørg for at batteriene identifiseres og sorteres riktig.

En måte å merke forskjell er at litiumbatteriene er mye lettere enn bly. Dessuten er blybatteriene merket med Pb og litumbatteriene med Li-symboler.

– Vi arbeider kontinuerlig med å øke sikkerheten. Om noen år tror vi at avdelingene våre i Halden og Horten vil ha en fremskutt rolle for å skille bly og litium. Batteriretur jobber for gode industrielle løsninger i en framtid hvor batteriene vil inneholde stadig mer energi. Produsentansvaret tilsier at vi er nødt til være med på å forme en fremtid med stor vekt på sikkerhet, sier Frode Hagen.


Ny leveringsadresse for mottak av batterier

Batteriretur avdeling Halden flytter til nytt anlegg og vil fra 1/1-18 ta imot batterier på Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad. Det vi ikke være mulig å levere batterier til Halden etter 22/12-17. Avdeling Horten opererer som vanlig.

Les mer

Julestengt

Lagrene i Horten og Halden er stengt for mottak av batterier 27., 28. og 29. desember.

Les mer

Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet