Skjerpet kontroll

– Dette beviser at Batteriretur har vært i forkant når det gjelder å advare mot blanding av forskjellige batterityper, sier Frode Hagen som en kommentar til at ila og Eurobat i disse dager sender ut advarsel mot blanding av batterier.

Batteriretur tok opp saken i internasjonale forum for mer enn tre år siden. Da ble det pekt på den utfordring det er når bly- og litium-batterier blandes i nedstrømmen. Gjennom sine veiledere og et omfattende opplæringsprogram har Batteriretur satt energisikkerhet i fokus.

Nå kommer resten av Europa etter. Ila (International Lead Association) og Eurobat har laget plakater hvor det advares under overskriften ”Important Safety Notice – warning to all battery collactors, handlers and sorters”.

Budskapet er klart:

  • Send ikke litiumbatterier til bly-innsamlere.
  • Det er stor fare for brann og eksplosjon om litium blandes med bly.
  • De to batteritypene kan se like ut, så sørg for at batteriene identifiseres og sorteres riktig.

En måte å merke forskjell er at litiumbatteriene er mye lettere enn bly. Dessuten er blybatteriene merket med Pb og litumbatteriene med Li-symboler.

– Vi arbeider kontinuerlig med å øke sikkerheten. Om noen år tror vi at avdelingene våre i Halden og Horten vil ha en fremskutt rolle for å skille bly og litium. Batteriretur jobber for gode industrielle løsninger i en framtid hvor batteriene vil inneholde stadig mer energi. Produsentansvaret tilsier at vi er nødt til være med på å forme en fremtid med stor vekt på sikkerhet, sier Frode Hagen.


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet