Skjerpet kontroll

– Dette beviser at Batteriretur har vært i forkant når det gjelder å advare mot blanding av forskjellige batterityper, sier Frode Hagen som en kommentar til at ila og Eurobat i disse dager sender ut advarsel mot blanding av batterier.

Batteriretur tok opp saken i internasjonale forum for mer enn tre år siden. Da ble det pekt på den utfordring det er når bly- og litium-batterier blandes i nedstrømmen. Gjennom sine veiledere og et omfattende opplæringsprogram har Batteriretur satt energisikkerhet i fokus.

Nå kommer resten av Europa etter. Ila (International Lead Association) og Eurobat har laget plakater hvor det advares under overskriften ”Important Safety Notice – warning to all battery collactors, handlers and sorters”.

Budskapet er klart:

  • Send ikke litiumbatterier til bly-innsamlere.
  • Det er stor fare for brann og eksplosjon om litium blandes med bly.
  • De to batteritypene kan se like ut, så sørg for at batteriene identifiseres og sorteres riktig.

En måte å merke forskjell er at litiumbatteriene er mye lettere enn bly. Dessuten er blybatteriene merket med Pb og litumbatteriene med Li-symboler.

– Vi arbeider kontinuerlig med å øke sikkerheten. Om noen år tror vi at avdelingene våre i Halden og Horten vil ha en fremskutt rolle for å skille bly og litium. Batteriretur jobber for gode industrielle løsninger i en framtid hvor batteriene vil inneholde stadig mer energi. Produsentansvaret tilsier at vi er nødt til være med på å forme en fremtid med stor vekt på sikkerhet, sier Frode Hagen.


Frokostseminar 17. oktober: Kostnadseffektiv avfallshåndtering

  Sted: Fram Eiendom Karenslyst Alle 2, 1 etg. Konferansesalen. Seminaret passer for mellomstore bedrifter og butikkjeder med flere utsalgssteder. Dagen inneholder korte foredrag fra Olav Thon Gruppen, Mepex, Grønt Punkt Norge og Batteriretur. Her vil vi komme med konkrete tips for god økonomi, samt veiledning i håndtering av avfall og batterier. Meld deg på for inspirasjon. For spørsmål, ta kontakt med Anja Ronesen (anja.ronesen@renas.noPM (pm@batteriretur.no) eller Dani Eilertsen (dani@grontpunkt.no).  

Les mer

Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet