Fakta om Batteriretur

 • Batteriretur® er et returselskap for alle kategorier batterier
 • Batteriretur® er eksperter på innsamling og gjenvinning av batterier fra hele landet
 • Ingen land i Europa har høyere innsamling av blybatterier per innbygger
 • Batteriretur® gjenvinner alle innsamlede blybatterier
 • Batteriretur® er et ideelt selskap, som betyr at midlene forblir i selskapet og brukes til utvikling og forskning med miljøet i fokus
 • Batteriretur® har hovedkontor i Sarpsborg
 • Både konstruksjon, fabrikasjon og end-of-life for batterier er kunnskapsindustri
 • Batteriretur® har et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Batteriretur® bruker sin kunnskap for å tilrettelegge for en 
tryggest mulig handtering av kasserte batterier
 • Batteriretur® fokuserer på at de som handterer kasserte 
batterier er kjent med farene ved dette
 • Batteriretur® har daglig kontakt med innsamlere og gjenvinnere om blant annet risikoen ved behandling av farlig avfall
 • Batteriretur® arrangerer egne kurs for nøkkelpersonene i 
innsamlingen
 • Batteriretur® driver forskning og utvikling ved Sandefjord-
avdelingen for å optimalisere sirkulær-økonomien for batterier.

 


Ny leveringsadresse for mottak av batterier

Batteriretur avdeling Halden flytter til nytt anlegg og vil fra 1/1-18 ta imot batterier på Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad. Det vi ikke være mulig å levere batterier til Halden etter 22/12-17. Avdeling Horten opererer som vanlig.

Les mer

Julestengt

Lagrene i Horten og Halden er stengt for mottak av batterier 27., 28. og 29. desember.

Les mer

Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet