Fakta om Batteriretur

 • Batteriretur® er et returselskap for alle kategorier batterier
 • Batteriretur® er eksperter på innsamling og gjenvinning av batterier fra hele landet
 • Ingen land i Europa har høyere innsamling av blybatterier per innbygger
 • Batteriretur® gjenvinner alle innsamlede blybatterier
 • Batteriretur® er et ideelt selskap, som betyr at midlene forblir i selskapet og brukes til utvikling og forskning med miljøet i fokus
 • Batteriretur® har hovedkontor i Sarpsborg
 • Både konstruksjon, fabrikasjon og end-of-life for batterier er kunnskapsindustri
 • Batteriretur® har et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Batteriretur® bruker sin kunnskap for å tilrettelegge for en 
tryggest mulig handtering av kasserte batterier
 • Batteriretur® fokuserer på at de som handterer kasserte 
batterier er kjent med farene ved dette
 • Batteriretur® har daglig kontakt med innsamlere og gjenvinnere om blant annet risikoen ved behandling av farlig avfall
 • Batteriretur® arrangerer egne kurs for nøkkelpersonene i 
innsamlingen
 • Batteriretur® driver forskning og utvikling ved Sandefjord-
avdelingen for å optimalisere sirkulær-økonomien for batterier.

 


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet