Borg Havn vokser

Om et år er Batteriretur på plass i Borg Havn i Fredrikstad. Og det er en havn i vekst som Batteriretur flytter til. På bildet ser vi havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn sammen med Batterireturs Fredrik Andresen

Borg havn fikk et overskudd på hele 25,6 millioner i fjor. Den totale godsmengden økte med 18 prosent. Havnedirektør Tore Lundestad begrunner veksten med oppgang for bedriftene i Nedre Glomma.Lav kronekurs og økt eksport, tilflytting av flere bedrifter til Nedre Glomma og voksende mengder av gjenvinningsprodukter og tømmer, er noen av forklaringene til rekordtallene ved Borg havn.

– Vi har hatt en sterk vekst for ulike gjenvinningsprodukter. Ikke minst merker vi at Norsk Gjenvinning har utvidet på Øra, og flyttet virksomhet hit. Bedriften er en betydelig bidragsyter til den sterke veksten ved Borg havn. Vi merker også at produksjonen av biodiesel har startet opp igjen. Økt tømmereksport slår også ut. Her har også kaia ved Hafslund bidratt til veksten, sier Lundestad som forbereder seg på ytterligere godsøkning i årene som kommer, sier Lundestad til Fredriksstad Blad.


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet