Batterireturs nye mann er klar for markedskamp

– Jeg registrerer at batteribransjen er et marked i endring. For min del er jeg klar til å gå på banen!

BAT-Fredrik

Den offensive programerklæringen kommer fra Batterireturs nye key account manager, Fredrik Andresen. Han tiltrådte 1. november og kommer fra stillingen som produkt- og kategorisjef i AS Sørensen og Balchen. Han har også bakgrunn fra Veng Norge AS og Auto-Rekvisita AS.

Gjennom sine tidligere jobber har Fredrik Andresen tilegnet seg en del kunnskap om batterier: – Jeg vet mye om hvordan et batteri er bygd opp. Men jeg går til jobben med en ydmyk holdning og vet at jeg har mye å lære, sier 36-åringen som bor i Sarpsborg, men egentlig kommer fra Fredrikstad.

– Hva kan du tilføre Batteriretur?

– Jeg er proaktiv, opptatt av effektiv kommunika- sjon og jeg liker meg når ting er i bevegelse. Etter 16 år i en krevende bransje er jeg vant til å slåss i markedet. Når du kommer fra et markedsledende firma som har levert 100 millioner kroner i resultat på en omsetning på 450 millioner, så er du vant til harde tak.

Fredrik Andresen er altså vant til å jobbe under press. Det største presset legger han på seg selv. Slik skal det være, mener han. Resultater kommer ikke uten innsats.

– Jeg søkte jobben i Batteriretur fordi jeg ser at dette er en bransje i endring, konkurransen er skjerpet. Det trigger meg.

– Hvorfor forlater du en god jobb i et økonomisk sterkt selskap for å begynne i Batteriretur?
– Fordi Batteriretur har et godt omdømme og fordi jeg ser at det er mye spennende på gang i bransjen. Selskapet har styrket seg og har nå en sterkere organisasjon enn noensinne. Her er det mye kom- petanse og det skal vi bli enda flinkere til å fortelle omverdenen om. Jeg håper jeg kan bidra til å bygge et sterkt omdømme enda sterkere.

– Blir du en ”kontorkæll” som de sier i Østfold?

– Å jobbe på kontoret er absolutt nødvendig. Men jeg vil også ut i markedet. Det er en del av moroa. Skal du komme videre så må du stikke fram nesa og ta det som kommer.


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet