Batteriretur til Fredrikstad

AS Batteriretur vil i løpet av et drøyt år samle virksomheten på Borg Havn i Fredrikstad. Borg Havn og Batteriretur har inngått en leieavtale som omfatter tre nye bygg, på til sammen 3 500 kvadratmeter på Øra. På bildet: Batterireturs daglige leder, Fredrik Andresen, og havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn på tomta hvor kontorbygg og lager kommer.

De tre byggene er lager og kontorbygg. Totalt tomteareal er ca 10 000 kvadratmeter som også omfatter utvendig lagerplass.

Byggene skal stå ferdig om et drøyt år slik at det blir full virksomhet fra 1. januar 2018. En av grunnene til at Batteriretur har valgt denne lokaliseringen er den korte veien for utskiping av batterier som skal gjenvinnes i utlandet.

– En annen viktig grunn er at det i Borg Havn er et betydelig miljø av andre bedrifter som driver med gjenvinning. Vi er veldig fornøyd med dialogen med Borg Havn som bidrar til å realisere våre visjoner, sier daglig leder i AS Batteriretur, Fredrik Andresen. Han viser til at Batteriretur i dag har kontor i Sarpsborg og lager i Halden, og at samlokaliseringen i Fredrikstad vil lette driften. Samtidig spares miljøet for flere hundre transporter med lastebil.

– Havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad, understreker på sin side at Øra ønsker å være en ”grønn” havn: – Dessuten er vår erfaring at grønne løsninger gir god totaløkonomi. Vi har fokus på miljøvennlig logistikk og dette er avgjørende for at vår bransje skal gjøre sitt for nødvendig reduksjon i utslippene av klimagasser. Batteriretur passer perfekt inn i Øra-klyngen med flere gjenvinnings-bedrifter, sier Lundestad.

Batteriretur inngår avtale med Borg Havn fordi selskapet

  • ønsker å samlokalisere virksomheten og utnytte de synergier dette medfører
  • ønsker en lokalisering som innebærer mest mulig transport sjøveien istedet for på vei for dermed å spare miljøet
  • ønsker lokaler som gjør det mulig med en mest mulig miljøvennlig drift
  • ønsker å være en del av et større gjenvinningsmiljø – slik vi finner det på Øra
  • ønsker å være i et område hvor det er rom for ekspansjon

Fredrik Andresen, daglig leder, oppsummerer: – Batterier er framtidas drivkraft. Nye og mer kompliserte batterier, med langt større energi, er en avgjørende del av det grønne skiftet. Batteriteknologi er et viktig virkemiddel for å realisere et grønt skifte. Anlegget på Øra innebærer at sikkerheten ivaretas samtidig som vi bidrar til sirkulærøkonomien.

Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap eid 50 % hver av Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune. Havna har stort fokus på gjenvinningsbaserte næringer. Totalt er det 60 000 kvm lager/kontorbygg på Øra-området i Fredrikstad.

 

 

 

 


Frokostseminar 17. oktober: Kostnadseffektiv avfallshåndtering

  Sted: Fram Eiendom Karenslyst Alle 2, 1 etg. Konferansesalen. Seminaret passer for mellomstore bedrifter og butikkjeder med flere utsalgssteder. Dagen inneholder korte foredrag fra Olav Thon Gruppen, Mepex, Grønt Punkt Norge og Batteriretur. Her vil vi komme med konkrete tips for god økonomi, samt veiledning i håndtering av avfall og batterier. Meld deg på for inspirasjon. For spørsmål, ta kontakt med Anja Ronesen (anja.ronesen@renas.noPM (pm@batteriretur.no) eller Dani Eilertsen (dani@grontpunkt.no).  

Les mer

Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet