Batteriretur til Fredrikstad

AS Batteriretur vil i løpet av et drøyt år samle virksomheten på Borg Havn i Fredrikstad. Borg Havn og Batteriretur har inngått en leieavtale som omfatter tre nye bygg, på til sammen 3 500 kvadratmeter på Øra. På bildet: Batterireturs daglige leder, Fredrik Andresen, og havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn på tomta hvor kontorbygg og lager kommer.

De tre byggene er lager og kontorbygg. Totalt tomteareal er ca 10 000 kvadratmeter som også omfatter utvendig lagerplass.

Byggene skal stå ferdig om et drøyt år slik at det blir full virksomhet fra 1. januar 2018. En av grunnene til at Batteriretur har valgt denne lokaliseringen er den korte veien for utskiping av batterier som skal gjenvinnes i utlandet.

– En annen viktig grunn er at det i Borg Havn er et betydelig miljø av andre bedrifter som driver med gjenvinning. Vi er veldig fornøyd med dialogen med Borg Havn som bidrar til å realisere våre visjoner, sier daglig leder i AS Batteriretur, Fredrik Andresen. Han viser til at Batteriretur i dag har kontor i Sarpsborg og lager i Halden, og at samlokaliseringen i Fredrikstad vil lette driften. Samtidig spares miljøet for flere hundre transporter med lastebil.

– Havnedirektør i Borg Havn, Tore Lundestad, understreker på sin side at Øra ønsker å være en ”grønn” havn: – Dessuten er vår erfaring at grønne løsninger gir god totaløkonomi. Vi har fokus på miljøvennlig logistikk og dette er avgjørende for at vår bransje skal gjøre sitt for nødvendig reduksjon i utslippene av klimagasser. Batteriretur passer perfekt inn i Øra-klyngen med flere gjenvinnings-bedrifter, sier Lundestad.

Batteriretur inngår avtale med Borg Havn fordi selskapet

  • ønsker å samlokalisere virksomheten og utnytte de synergier dette medfører
  • ønsker en lokalisering som innebærer mest mulig transport sjøveien istedet for på vei for dermed å spare miljøet
  • ønsker lokaler som gjør det mulig med en mest mulig miljøvennlig drift
  • ønsker å være en del av et større gjenvinningsmiljø – slik vi finner det på Øra
  • ønsker å være i et område hvor det er rom for ekspansjon

Fredrik Andresen, daglig leder, oppsummerer: – Batterier er framtidas drivkraft. Nye og mer kompliserte batterier, med langt større energi, er en avgjørende del av det grønne skiftet. Batteriteknologi er et viktig virkemiddel for å realisere et grønt skifte. Anlegget på Øra innebærer at sikkerheten ivaretas samtidig som vi bidrar til sirkulærøkonomien.

Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap eid 50 % hver av Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune. Havna har stort fokus på gjenvinningsbaserte næringer. Totalt er det 60 000 kvm lager/kontorbygg på Øra-området i Fredrikstad.

 

 

 

 


Ny leveringsadresse for mottak av batterier

Batteriretur avdeling Halden flytter til nytt anlegg og vil fra 1/1-18 ta imot batterier på Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad. Det vi ikke være mulig å levere batterier til Halden etter 22/12-17. Avdeling Horten opererer som vanlig.

Les mer

Julestengt

Lagrene i Horten og Halden er stengt for mottak av batterier 27., 28. og 29. desember.

Les mer

Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet