Batteriretur tar det grønne sporet på alvor

– Miljøteknologi er et konkurranseparameter. Utviklingsarbeidet vi gjør i Sandefjord viser at Batteriretur tar det grønne sporet på alvor. Et nytt spennende samarbeid med en global aktør vil forsterke dette, sier daglig leder i AS Batteriretur, Frode Hagen.

– Utarbeidelse av en grønn handlingsplan for både store og små bedrifter blir viktig. Spente økonomiske tider gjør det mer nødvendig enn på lenge å tenke i grønne baner.

Det blir spennende å se hvordan den kommende energimeldingen tar opp i seg tankene om den sirkulære økonomien. Det er ikke tvil om at det ligger et stort industrielt potensial her, sier Hagen.

– Du mener Batterireturs FOU-arbeid på elbil-batterier er en riktig miljøteknologisk satsning?

– Ja, det er definitivt et kompetansebyggende prosjekt. Dette startet i det små for fem år siden. Nå har et stort antall bilfabrikanter sluttet seg til det forsknings- og utviklingsarbeidet som skjer her.

Viktig for avfallsaktørene

I desember 2015 la EU fram sin sirkulærpakke. Den rommer ambisiøse mål for avfallsreduksjon, gjenvinning og ombruk. Derfor er dette EU-dokumentet viktig for aktørene i avfallsmarkedet. I hovedsak er innholdet godt mottatt av aktørene.

Med dette dokumentet må politikerne, også i Norge, diskutere avfallspolitikk og gjenvinning på et overordnet nivå. Et flertall i Energi- og miljøkomiteen har bedt om en ny stortingsmelding om avfall og gjenvinning.

En utfordring i dette dokumentet, som mange andre offentlige utredninger, er balanse mellom ambisiøse mål og økonomisk realisme.

Et viktig forhold er også at Norge skiller seg fra de fleste EU-land som er tett befolkede. Norge derimot har en spredt befolkning og store avstander. I land med store befolkningssentra bor det mange mennesker på forholdsvis små flater. Mange mennesker på et lite areal betyr at det er enklere å samle inn avfall her, enn det er for eksempel på Vestlandet og i Nord-Norge.

Tilsammen inneholder EU-pakka forslag om 54 konkrete tiltak. Det er foreslått en rekke endringer av Rammedirektivet. Kommisjonen foreslår en ny måte for å rapportere oppnådd materialgjenvinning. Grunnlaget vil være siste levering fra sorteringsanlegg til endelig gjenvinning i form av råstoff til produksjon. Dette er et krav som er krevende for flere norske kommuner, blant annet Oslo.


Farlig avfallskonferansen 2017

Besøk oss på stand nr 21-22 på årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger.

Les mer

Stor interesse for Batteriretur

- Det slår meg at det er stor interesse for Batteriretur i Europa, sier key account manager Per Magnus Karlsson etter han, sammen med daglig leder Fredrik Andresen, representerte Batteriretur på årets IARC 2017-konferanse i Berlin.

Les mer

Nytt Grønt-samarbeid

På Grønn konkurransekraft-dagen 1. mars ble et nytt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge, Renas og Batteriretur lansert. Hensikten er at aktører i EE-bransje skal kunne oppfylle sitt produsentansvar for EE-produkter, batterier og emballasje gjennom et medlemskap, skriver Kretsløpet.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet