Batteriretur tar det grønne sporet på alvor

– Miljøteknologi er et konkurranseparameter. Utviklingsarbeidet vi gjør i Sandefjord viser at Batteriretur tar det grønne sporet på alvor. Et nytt spennende samarbeid med en global aktør vil forsterke dette, sier daglig leder i AS Batteriretur, Frode Hagen.

– Utarbeidelse av en grønn handlingsplan for både store og små bedrifter blir viktig. Spente økonomiske tider gjør det mer nødvendig enn på lenge å tenke i grønne baner.

Det blir spennende å se hvordan den kommende energimeldingen tar opp i seg tankene om den sirkulære økonomien. Det er ikke tvil om at det ligger et stort industrielt potensial her, sier Hagen.

– Du mener Batterireturs FOU-arbeid på elbil-batterier er en riktig miljøteknologisk satsning?

– Ja, det er definitivt et kompetansebyggende prosjekt. Dette startet i det små for fem år siden. Nå har et stort antall bilfabrikanter sluttet seg til det forsknings- og utviklingsarbeidet som skjer her.

Viktig for avfallsaktørene

I desember 2015 la EU fram sin sirkulærpakke. Den rommer ambisiøse mål for avfallsreduksjon, gjenvinning og ombruk. Derfor er dette EU-dokumentet viktig for aktørene i avfallsmarkedet. I hovedsak er innholdet godt mottatt av aktørene.

Med dette dokumentet må politikerne, også i Norge, diskutere avfallspolitikk og gjenvinning på et overordnet nivå. Et flertall i Energi- og miljøkomiteen har bedt om en ny stortingsmelding om avfall og gjenvinning.

En utfordring i dette dokumentet, som mange andre offentlige utredninger, er balanse mellom ambisiøse mål og økonomisk realisme.

Et viktig forhold er også at Norge skiller seg fra de fleste EU-land som er tett befolkede. Norge derimot har en spredt befolkning og store avstander. I land med store befolkningssentra bor det mange mennesker på forholdsvis små flater. Mange mennesker på et lite areal betyr at det er enklere å samle inn avfall her, enn det er for eksempel på Vestlandet og i Nord-Norge.

Tilsammen inneholder EU-pakka forslag om 54 konkrete tiltak. Det er foreslått en rekke endringer av Rammedirektivet. Kommisjonen foreslår en ny måte for å rapportere oppnådd materialgjenvinning. Grunnlaget vil være siste levering fra sorteringsanlegg til endelig gjenvinning i form av råstoff til produksjon. Dette er et krav som er krevende for flere norske kommuner, blant annet Oslo.


Ny leveringsadresse for mottak av batterier

Batteriretur avdeling Halden flytter til nytt anlegg og vil fra 1/1-18 ta imot batterier på Kortbølgen 15B, 1630 Gamle Fredrikstad. Det vi ikke være mulig å levere batterier til Halden etter 22/12-17. Avdeling Horten opererer som vanlig.

Les mer

Julestengt

Lagrene i Horten og Halden er stengt for mottak av batterier 27., 28. og 29. desember.

Les mer

Siden er under revisjon

Nettsiden er under revisjon og kan inneholde foreldet informasjon.

Les mer

Se hele nyhetsarkivet