Innsamlere

Som innsamler har du en avtale med Batteriretur om levering av kasserte batterier til oss. Alle batterier som samles inn går via våre sentrallagre videre til ulike gjenvinningsanlegg avhengig av kjemi, og de går til gjenvinning ved høyverdige anlegg i Europa.