Informasjon angående alkaliske strømgjerdebatterier og backupbatterier, samledeklarasjoner og deklarasjoner

Alkaliske strømgjerdebatterier og backupbatterier

Størrelsen og vekt på disse batteriene varierer, og alkaliske batteri veier omtrent halvparten av det et blybatteri med omtrent samme størrelse gjør. Strømgjerdebatteriene har som oftest tynne kabler som kommer direkte ut av batteriet, mens backupbatterier har faste uttak på utsiden av batteriet.

Noen alkaliske strømgjerdebatterier er tilsatt noe bly (Pb) og er derfor merket med Pb. Alkaliske strømgjerdebatterier må settes på en egen pall og må ikke blandes sammen med blybatterier. Strømgjerdebatteriene er alkaliske batterier og det er i dag ingen godtgjørelse for store alkaliske batterier. F.o.m. 1/1-17, blir det skrevet avvik på dette og et gebyr vil belastes.

Type batteri Mål (mm) Vekt (kg)
Strømgjerdebatteri 165x110x115 1,7
Backup batteri (Pb) 150x95x100 3,8

eksempelbatterierDeklarasjoner og samledeklarasjoner

Viser til tidligere innsamlerbrev datert den 11.05.16 og vil minne om at der du som innsamler er ført opp som avfallsmottak kan samledeklarasjonen, eventuelt et transportdokument som er tilgjengelig i WMS fylles ut og skal følge batteriene til Batterireturs lager. Batteriretur skal ikke ha de deklarasjonene der du som innsamler står oppført som avfallsmottak.

Står Batteriretur oppført som avfallsmottak skal deklarasjonen følge batteriene til Batterireturs lager.


Reviderte veiledere

Reviderte veiledere er nå tilgjengelig på nettsiden.

Les mer

Endrede åpningstider i Halden

Fra og med 1. mars er åpningstidene i Halden 07:00-15:00 mandag – fredag.

Les mer

El-sykkelbatteri, fraktbrev og påminnelse om dokumenter

El-sykkelbatteri Vi ser at mengden batterier fra el-sykler øker i nedstrømmen og ser oss nødt til å belaste dere med kr 20,- pr kg ved leveranser av slike batterier fra 1. mars 2017. Fraktbrev Ved levering av litiumbaserte- og natriumholdige batterier (saltsmeltebatterier) må fraktbrev skrives ut før transport dersom batteriene ikke er deklarert, fordi dette er farlig gods. Deklarasjoner/samledeklarasjoner Minner om hvilke dokumenter som skal følge batteriene til våre lagre, ref innsamlerbrev 11/5 og 15/11-16.

Les mer

Se hele arkivet