Importører

Returorganisasjonene AS Batteriretur og Rebatt AS bærer varemerket Batteriretur. AS Batteriretur forvalter det utvidede produsentansvaret for start og industribatterier. Rebatt AS forvalter det utvidede produsentansvaret for portable batterier. De to returorganisasjonene deler en erfaren, felles administrasjon.

The compliance organizations AS Batteriretur and Rebatt AS carry the trademark Batteriretur. AS Batteriretur manages the extended producer responsibility for automotive and industrial batteries. Rebatt AS manages the extended producer responsibility for portable batteries. The two compliance organizations share an experienced, joint management.