Forbruker

FRA NULL VERDI TIL FULL VERDI!

Alle batterier skal samles inn for gjenvinning, og ingen batterier skal i restavfallet

Du kan levere brukte batterier gratis

Batteriforhandlere har plikt til å ta i mot alle batterier av samme type som de selv selger. Dette gjelder batterier som inneholder miljøgifter, men også helt vanlige batterier av den typen som selges i dagligvarebutikker. Batterier kan også leveres til mottak for farlig avfall og kommunale miljøstasjoner. Ingen batterier skal kastes i restavfallet.

Innsamling og behandling av brukte batterier

Produsenter og importører har etablert to null-profitt selskaper, AS Batteriretur og AS Rebatt. Selskapene sørger for at brukte batterier som er levert inn, blir sendt til godkjente behandlingsanlegg. På denne måten sørger de for at importørene oppfyller innsamlingsforpliktelsene.

Hvor kan du levere batterier?

Forhandlere er forpliktet til å ta imot batterier av samme type som de selger. Noen forhandlere kan ha en klebelapp på butikkdøra for at du lettere kan se at de tar imot batterier, men det er ikke alle forhandlere som har denne klebelappen selv om de selger batterier.

Mange forhandlere har egne miljøstasjoner i butikken der du kan levere batteriene. Noen butikker kan ha Batterireturs eske for innsamling av alkaliske batterier. Alkaliske batterier omtales ofte som husholdningsbatterier.

Det kan være noe restenergi igjen i batteriene når de kasseres, så tape polene på batteriene før du legger dem i esken.

Batterier kan også leveres på kommunale mottaksstasjoner eller mottak for farlig avfall. Det er ulike ordninger i de ulike kommuner, sjekk på sortere.no for din kommune.

For å gjøre innsamlingen av husholdningsbatterier enklere for forbrukere jobber Batteriretur i samarbeid med ulike aktører for å lage ei mindre eske til oppbevaring av hus? holdningsbatterier hjemme. Når esken er ferdig vil den tilbys alle landets kommuner som kan distribuere eskene videre til sine innbyggere.

Om batterier

Vi skiller på miljøtilpassede og miljøskadelige batterier. Det finnes ulike typer batterier, alkaliske, Litium, Li-ion og NiMH. Dette er de miljøtilpassede batteriene. NiCd og blybatterier inneholder tungmetaller og er de miljøskadelige. De miljøtilpassede og de miljøskadelige batteriene er merket på ulike måter. Les mer om de ulike batteritypene og om merking av batterier på Miljøstatus i Norge og Er det farlig.

Gjenvinning av batterier

Batterier som samles inn via Batterireturs system gjenvinnes ved gjenvinningsanlegg i Europa. De ulike batterityper går til ulike gjenvinningsverk. Du finner mer info om dette på batteriretur.no, Om Batteriretur, Nedstrømsløsning. Alkaliske batterier, slike som du får kjøpt i dagligvarebutikker og kiosker.

Batteriets livsløp

Batteriets_livslop_17

Gjenvinning gir innsamling mening!