Velkommen til Fredrikstad

Det har ikke vært noen lett å avgjørelse for Batteriretur å flytte fra lager i Halden og kontorlokaler i Sarpsborg, til Fredrikstad. For oss er det noen ting som har vært spesielt viktig:

  • samlokalisere virksomheten og utnytte de synergier dette medfører
  • en lokalisering som innebærer mest mulig transport sjøveien istedet for på vei
  • lokaler som gjør det mulig med en mest mulig miljøvennlig drift
  • være en del av et større gjenvinningsmiljø – slik vi finner dette på Øra
  • være i et område hvor det er rom for ekspansjon

Det er spesielt viktig for oss å være i et miljø med andre gjenvinnings-operatører. Her er det andre aktører som vi kan lære av og kanskje kan noen lære av oss. Dermed blir lokaliseringen også en del av Batterireturs kunnskapslinje – som er et bærende element i vår strategi.

Vi skal bygge to lagerbygg og et kontorbygg samt at vi får uteareal for containere og biler. Tilsammen bygges det 3 500 kvm og området er totalt ca 10 000 km. Vi regner med å være i drift fra januar 2018.

Vi er veldig fornøyd med lokaliseringen på Øra. Det betyr kort vei fra lager til sjøtransport. Og ikke minst er det viktig at vi med denne lokaliseringen sparer veiene og miljøet for flere hundre transporter med lastebil.

Batteriretur handterer rundt 15 000 tonn blybatterier årlig. Vi ser dette som vårt samfunnsansvar. Anlegget på Øra vil bidra til at sikkerheten ivaretas samtidig som vi bidrar til sirkulærøkonomien.


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg