Velkommen til Fredrikstad

Det har ikke vært noen lett å avgjørelse for Batteriretur å flytte fra lager i Halden og kontorlokaler i Sarpsborg, til Fredrikstad. For oss er det noen ting som har vært spesielt viktig:

  • samlokalisere virksomheten og utnytte de synergier dette medfører
  • en lokalisering som innebærer mest mulig transport sjøveien istedet for på vei
  • lokaler som gjør det mulig med en mest mulig miljøvennlig drift
  • være en del av et større gjenvinningsmiljø – slik vi finner dette på Øra
  • være i et område hvor det er rom for ekspansjon

Det er spesielt viktig for oss å være i et miljø med andre gjenvinnings-operatører. Her er det andre aktører som vi kan lære av og kanskje kan noen lære av oss. Dermed blir lokaliseringen også en del av Batterireturs kunnskapslinje – som er et bærende element i vår strategi.

Vi skal bygge to lagerbygg og et kontorbygg samt at vi får uteareal for containere og biler. Tilsammen bygges det 3 500 kvm og området er totalt ca 10 000 km. Vi regner med å være i drift fra januar 2018.

Vi er veldig fornøyd med lokaliseringen på Øra. Det betyr kort vei fra lager til sjøtransport. Og ikke minst er det viktig at vi med denne lokaliseringen sparer veiene og miljøet for flere hundre transporter med lastebil.

Batteriretur handterer rundt 15 000 tonn blybatterier årlig. Vi ser dette som vårt samfunnsansvar. Anlegget på Øra vil bidra til at sikkerheten ivaretas samtidig som vi bidrar til sirkulærøkonomien.


Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Diesel eller elbil?

Jeg får ofte spørsmål fra folk om jeg tror det snart blir bare elbiler/hybridbiler på veiene. Spørsmålet er komplekst å svare på – men at antall elbiler/hybridbiler vil fortsette å øke er ingen dristig spådom.

Les mer

Batteriretur foran et spennende år

2016 har vært preget av positive endringer for Batteriretur®: Vi samler virksomheten i Fredrikstad og vi starter et spennende samarbeid med bilimportørene, skriver daglig leder i Batteriretur, Fredrik Andresen i sin julehilsen.

Les mer

Se alle blogginnlegg