Takk for samarbeidet – nye allianser venter

 

Batteriretur® er gjennom mer enn tyve år utviklet til en kunnskapsbedrift med

sterkt internasjonalt omdømme. Sett på bakgrunn av at politisk satte rammevilkår

endres er tiden moden for tyngre alliansebygging internasjonalt fordi beslutningstagere

mer og mer befinner seg utenfor landets grenser. De etterspør overnasjonale løsninger.

De etterspør spisskompetanse.

Utvikling av batteriteknologi raser fremover og medfører nye løsninger så vel som nye utfordringer.

Stikkord er gode løsninger innen sirkulær økonomi, det betyr FOU-forankrede industrielle løsninger.

Brobygging mellom fabrikasjon og gjenvinning tvinger seg frem, med kompetansetilgang i fokus.

Kompetansetilgang krever store ressurser, menneskelig så vel som pengemessig.

Batteriretur gjennomfører et vellykket generasjonsskifte i ledelsen og det frigjør meg for

ytterligere arbeid med strategisk alliansebygging i tiden fremover. Dette har til formål å styrke

arbeidet vårt rettet inn mot nye teknologier og samarbeidspartnere. Vi er i ferd med

å styrke ytterligere et mer enn tyve år langt strategisk samarbeid med en globalt teknologisk

ledende industriell aktør. Samtalene har pågått over mer enn ett år og vi ser nå

en skisse for enda tettere og bredere samarbeid. Det vil styrke vår evne til å levere de beste tjenester

for alle kategorier batterier. Nærmere informasjon vil vi komme tilbake til etter hvert, noe vi gleder

oss til.

Min etterfølger Fredrik Andresen tar formelt over som daglig leder 1/7-16, men er allerede «varm i

trøya» og tar derfor fra nå av hånd om informasjonsrollen for Batteriretur®. Jeg vil etter 1/7

arbeide videre som strategisk rådgiver for Batteriretur®, spesielt rettet mot utvikling av industrielle

allianser innen vår «nisje», batteriteknologi. Jeg er sikker på at Batterireturs nye organisasjon vil styrke selskapets betydning.

I forhold til stillingen som daglig leder vil jeg takke alle mine kontakter for et godt samarbeid. Det gjelder blant andre MiDi, Norsk Industri, NFFA, FFA, SINTEF med flere og ikke minst våre mange kontaktpunkter landet over. Takk også til styret og de ansatte for et samarbeid til Batterireturs beste.

Som rådgiver er det nok en fare for at jeg vil plage enkelte av dere også i framtida!

Frode Hagen


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg