Frodes blogg

Batteriretur ruster opp organisasjonen og satser på en enda bedre dialog med brukere og marked.

Ny leder av Halden hub, Tor Henrik Svendsen, er allerede på plass.  1. desember starter Fredrik Andresen som key account manager på vårt kontor i Sarpsborg.    

I tillegg er vårt rådgiver-korps fullt operativt. Batteriretur har knyttet til seg  fire rådgivere: Michael Green , Jon Narmo,  Tom Haugbro og  Jens O Simensen.

Når Batteriretur denne høsten lanserer en ny nettside er også dette et ledd i en forsterket satsning på   kommunikasjon.  De faste brukerne vil finne sin informasjon på samme måte som tidligere.

I Frodes blogg vil undertegnede jevnlig kommentere aktuelle spørsmål.

Vi har endret design. Innholdet er pusset litt på, men basis er den samme informasjon som tidligere. Vi tror også at det skal være enda lettere å finne fram.

En klar styrking av organisasjonen og økt vekt på kommunikasjon betyr at Batteriretur er godt rustet til å møte de nye utfordringer som endrede rammebetingelser fører med seg. Markedet endrer seg og vi endrer oss i takt med disse endringene.

frode_hagen

Frode Hagen

Daglig leder AS Batteriretur


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg