Frodes blogg: Ny kompetanse

“Fremtiden krever ny kompetanse”. Det var temaet for NHOs årskonferanse i januar. Dette er en slogan også Batteriretur kan slutte seg til. Derfor støtter vi det arbeidet som Inspira i Sarpsborg driver.

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Som ett av ni regionale vitensentre, mottar INSPIRIA statlig tilskudd til driften gjennom egen post i statsbudsjettet.

INSPIRIA science center har valgt områdene EnergiMiljø og Helse som sine hovedområder innenfor formidlingen av naturvitenskap og teknologi.

Batteriretur mener Inspira har en betydelig samfunnsverdi, med et fokus som også Batteriretur har.

Derfor er kunnskapslinja sentral i vår strategi.

Derfor har vi inngått et samarbeid med CMR i Bergen om prosjekt rettet mot energi infrastruktur i norske havner.

Derfor driver vi et FOU-arbeid med elbil-batterier.

Og derfor støtter Batteriretur Inspiria og en satsning på barn og unge.

Dette handler om den sirkulære økonomien, en grønn vekst og fremtidens arbeidskraft.

 


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg