Frodes blogg: Ny kompetanse

“Fremtiden krever ny kompetanse”. Det var temaet for NHOs årskonferanse i januar. Dette er en slogan også Batteriretur kan slutte seg til. Derfor støtter vi det arbeidet som Inspira i Sarpsborg driver.

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Som ett av ni regionale vitensentre, mottar INSPIRIA statlig tilskudd til driften gjennom egen post i statsbudsjettet.

INSPIRIA science center har valgt områdene EnergiMiljø og Helse som sine hovedområder innenfor formidlingen av naturvitenskap og teknologi.

Batteriretur mener Inspira har en betydelig samfunnsverdi, med et fokus som også Batteriretur har.

Derfor er kunnskapslinja sentral i vår strategi.

Derfor har vi inngått et samarbeid med CMR i Bergen om prosjekt rettet mot energi infrastruktur i norske havner.

Derfor driver vi et FOU-arbeid med elbil-batterier.

Og derfor støtter Batteriretur Inspiria og en satsning på barn og unge.

Dette handler om den sirkulære økonomien, en grønn vekst og fremtidens arbeidskraft.

 


Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Diesel eller elbil?

Jeg får ofte spørsmål fra folk om jeg tror det snart blir bare elbiler/hybridbiler på veiene. Spørsmålet er komplekst å svare på – men at antall elbiler/hybridbiler vil fortsette å øke er ingen dristig spådom.

Les mer

Batteriretur foran et spennende år

2016 har vært preget av positive endringer for Batteriretur®: Vi samler virksomheten i Fredrikstad og vi starter et spennende samarbeid med bilimportørene, skriver daglig leder i Batteriretur, Fredrik Andresen i sin julehilsen.

Les mer

Se alle blogginnlegg