Frodes blogg: Elbiler er  ikke farlig

 

 

Det er fornyet fokus på elbiler om dagen. Antallet biler i Norge som kjører på elektrisk batteri har passert 70 000.

Men samtidig hører vi stadig oftere om ulykker/uhell i forbindelse med disse batteriene. De siste dagene er det meldt om uhell i forbindelse med lading. Det er derfor naturlig at selve ladingen blir gjenstand for fornyet oppmerksomhet.

Batteriretur har i gang et FOU-prosjekt knyttet til gjenvinning av elektriske bilbatterier. Vi brukes også nå stadig oftere som en kunnskapsinstans på området. Ved vår avdeling i Sandefjord – som også har vakt betydelig internasjonal interesse – demonterer vi elektriske bilbatterier og forsker på hvordan disse på en best mulig måte kan gjenvinnes. Dette arbeidet skjer selvsagt i samarbeid med bilindustrien.

Det er viktig å slå fast at det å kjøre en bil med elektrisk batteri ikke er farlig!

Derimot er det rett og slett livsfarlig å leke Petter Smart med elbil-batteriene. Å putte skrujernet ned i denne type batterier kan koste deg livet.

Ved vår Sandefjord-avdeling arbeides det etter strenge prosedyrer når et elbatteri åpnes. Det kan finnes store mengder restenergi i et slikt batteri og om dette ikke handteres på forskriftsmessig måte kan konsekvensene være store. Riktig verneutstyr er også avgjørende.

Så kjør gjerne elbil – men hold deg unna batteriet!


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg