Frodes blogg: Sporbarhet og dokumentasjon

For Batteriretur er utviklingen innen 
batteriteknologien en
 glimrende mulighet 
til egen virksomhets-
utvikling. Fokus er på sporbarhet og dokumentasjon. Dette etterspørres mer og mer fra flere og flere.

Varemerket Batterireturs gode internasjonale posisjon gir oss smigrende samarbeidstilbud fra store internasjonale industrier som «vil ha orden». Energiutfordringen gjelder i dag alle kategorier batterier og vi må jobbe bredt og horisontalt på tvers av batterikategoriene.

Både konstruksjon, fabrikasjon og end of life for batterier er kunnskapsindustri, ikke minst når det gjelder sikker energihåndtering. Vår mangeårige satsning på kunnskapslinja høster god anerkjennelse.

En svakhet ved dagens rammeverk er miljømyndighetenes åpning for ulike konkurransevilkår gjennom aksept av kirsebærplukking rundt Oslofjorden av useriøse aktører.

Strategien til Batteriretur ligger fast; seriøsitet i alle ledd er kravet til samarbeidspartnere. Når vi følger pengene ser vi at det er vanskelig å holde forbindelse med behandlingsanlegg, som med viten og vilje finansierer useriøse markedsaktører.

En sterkere satsning på behandlingsanlegg nær kilden (i Norge) for ulike kategorier batterier kan være løsning som de seriøse markedsaktørene vil verdsette.

Behandlingen av li-ion industribatterier, som utføres for oss ved pilotanlegget i Sandefjord, blir kanskje mønster for fremtidig behandling nær kilden også for andre kategorier batterier.

 


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg