Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning.

Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på. Denne raske utviklingen kombinert med det forsterkede fokus på miljø, skaper til sammen helt nye forutsetninger for framtidens løsninger.

Endringer vil skje i et omfang som kan ta pusten fra noen og enhver.

I dette bildet er det hyggelig å konstatere at interessen for Batteriretur er stor. Vårt utviklingsarbeid ved anlegget i Sandefjord og har nå pågått i fem år og interessen på den internasjonale arenaen, som i Berlin, er faktisk større enn noen gang. Dette skaper store muligheter for oss. Ikke minst har vi en spennende dialog med europeisk bilindustri.

I disse dager starter byggingen av vårt nye anlegg på Øra i Fredrikstad. Når dette står ferdig vil Batteriretur være enda bedre rustet til å møte de nye utfordringer som kommer men samtidig gripe de mulighetene vi ser komme innenfor batteribransjen.


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg