Diesel eller elbil?

Jeg får ofte spørsmål fra folk om jeg tror det snart blir bare elbiler/hybridbiler på veiene. Spørsmålet er komplekst å svare på – men at antall elbiler/hybridbiler vil fortsette å øke er ingen dristig spådom.

Tendensen er entydig – i hvert fall i byer og på Østlandet. Oslo er spesielt med sin store bil-tetthet. Bare den ene dagen det ikke var tillatt (med noen få unntak) med dieselbiler i Oslo, førte alene til en overgang fra diesel til elbiler for enkelte.

Når vi tar med de politiske signalene i hovedstaden om at framtidas bilpark skal være utslippsfri, så er det ikke spesielt overraskende at de siste salgstallene viser at dieselsalget stuper.

Også politiske signaler fra nasjonalt hold peker i samme retning; vi skal ha en utslippsfri bilpark.

Nå blir elbiler solgt nesten like fort som forhandlerne får de i butikkene. En forhandler i Oslo forteller til Aftenposten (12 02 2017) at av 31 solgte biler i januar i år var 28 el- eller hybrid-biler. Også i Bergen er det samme tendens. Dagene i 2010, da det var ekstrem høy luftforurensning i sentrum og man snakket om forbud mot dieselbil, har satt sine spor og holdes friskt i minne.

Men er det lave avgifter, og dermed gunstige priser, som gjør at forbrukerne satser elektrisk – eller er det høyere grad av miljø-bevissthet? Det er delte meninger om dette og noen sier det handler mer om pris enn miljøet. Det betyr at politikernes fastsettelse av avgiftsnivå blir viktig.

Et annet moment er at diesel/bensinbilene fortsatt vil være dominerende i distriktene som en konsekvens av rekkevidde-begrensningen. Det er imidlertid bare et tids-spørsmål før denne begrensningen blir mindre viktig. Teknologien utvikler seg veldig raskt og allerede i år kommer det elbiler på markedet med en helt annen rekkevidde. Dette er utrolig spennende, Batteriretur følger dette tett og kanskje kan målet om nullutslipp fra nybilsalget i 2025 nås.

 


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg