Fredriks blogg: Fornyet interesse for batterier

 

Da er jeg på plass i lederstolen i Batteriretur. Jeg skal forsøke å bringe min forgjengers, Frode Hagen, gode arbeid videre. Samtidig skal vi fornye oss på flere områder.

Og fra denne stolen kan jeg konstatere at interessen for batterier er økende. Den britiske økonomen Chris Goodall skriver i boken «The Switch: How solar, storage and new tech means cheap power for all» at solceller, batterier, sensorer og kunstig fotosyntese er teknologien som vil gjøre verden verden uavhengig av fossil energi innen 25-30 år. Han skriver at strøm fra solceller vil falle så kraftig i pris at det i nær fremtid blir lønnsomt å lagre store mengder solenergi.

Goodall legger til grunn at prisen på batterier også vil falle kraftig. Tesla, Nissan og General Motors anslår at prisen på battericellene vil falle fra vel 300 dollar per kilowatt time til nærmere 100 dollar allerede i 2020. Sagt på en annen måte: Med solceller på taket og et batteri i garasjen, vil det være kapasitet til å dekke husholdningens strømbehov. I stedet for å lade bilen på hytta, blir det bilen som avgir strøm til bruk i hytta.

Sammen med andre teknologiske endringer som skjer understreker disse endringer at det vil skje mye i batteriindustrien framover.

Endringene kommer til å skje så raskt at det ikke er mye rom for å lene seg tilbake. Det har heller ikke Batteriretur tenkt å gjøre!

 


Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler.

Les mer

GOD SOMMER: MYE NYTT I VENTE Batteriretur går inn i sommeren med to gode nyheter. En avtale med flere importører og produsenter innen selskapet Batteriretur Høyenergi er på plass. Arbeidet med vårt nye bygg på Øra i Fredrikstad er nå godt i gang.

Les mer

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning. Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på.

Les mer

Se alle blogginnlegg